Сила струму

Прилади для вимірювання електричного струму.

Для того що б дізнатися реальний витрата електроенергії з урахуванням роботи в різних режимах для електроприладів, побутової техніки і т. п. — нам знадобляться електровимірювальні прилади:

Амперметр– добре всім знайомий з практичних уроків фізики в школі (малюнок 1). Але в побуті і професіоналами вони не використовуються через непрактичність.

Мультиметр– це електронний пристрій виконує завдяки багатоманітним вимірів, у тому числі і сили струму (рисунок 2). Дуже широко поширений як серед електриків так і в побуті. Як з його допомогою вимірювати силу струму Я вже розповідав в цій статті.

Тестер– те ж саме практично, що і мультиметр, але без використання електроніки зі стрілкою, яка вказує величину вимірювання по розподілах на екрані. Сьогодні рідко можна зустріти, але вони широко використовувалися в радянський час.

Вимірювальні кліщі електрика (малюнок 3), саме ними Я користуюся в своїй роботі, тому що вони не вимагають розриву провідника для вимірювання, немає необхідності лізти під напругу і вимикати навантаження. Ними вимірювати одне задоволення – швидко і легко.

Змінний струм

Електричний струм, періодично міняє свій напрямок, називається змінним. Створюється він джерелом змінної напруги. Найчастіше це генератор. Спробуємо пояснити: у чому вимірюється напруга змінного струму?

Сам принцип генерації струму заснований на явищі електромагнітної індукції. Обертання замкнутого контуру в магнітному полі призводить до появи різниці потенціалів в провіднику. Напруга струму вимірюється в вольтах і у випадку мінливого струму.

Чи можна стверджувати, що напруга не змінюється? Очевидно, що внаслідок зміни кута між площиною контуру і нормаллю до нього, створюване напруга змінюється з часом. Його значення зростає від нуля до деякого максимального значення, потім падає знову до нуля. Говорити про певну величиною не доводиться. Вводять так зване діюче значення напруги:

Uд = U: radic-2.

Сила струму

Величина, що чисельно рівна кількості електрики(заряджених частинок), що проходить через поперечний переріз провідника в одну секунду називається силою струму.  Щоб визначити силу струму в колі, потрібно кількість струму що протік розділити на час, за який він протік.

I – сила струму;

q – кількість електрики або кількість електричного заряду(Кл) ;

t – час.

Сила струму – це фізична величина, щоб її виміряти необхідно встановити одиницю виміру. Цю одиницю називають ампером (А), в честь імені французького вченого Ампер Андре Марі. На міжнародні конференції мір та ваг в 1948 р. було вирішено в основу визначення сила струму покласти явище взаємодії двох провідників зі струмом, втім 16 листопада 2018 року на XXVI Генеральної конференції мір і ваг було прийнято нове визначення ампера.

Старе визначення

Два гнучких прямих провідника розміщені паралельно один одного. Обидва провідники підключені до джерела струму. При замиканні кола по провідникам протікає струм, внаслідок чого вони взаємодіють між собою – притягуються або відштовхуються – в залежності від напрямку струмів в них. Силу взаємодії можна виміряти, ця сила залежить від довжини провідників, відстанню між ними, зовнішнього середовища і що найважливіше від сили струму в провідниках. Якщо всі умови однакові, окрім сили струмів, то чим більша сила струму в кожному провіднику тим з більшою силою вони взаємодіють між собою.

Уявімо що паралельні провідники дуже тонкі та безкінечно довгі. Відстань між ними 1 м і знаходяться вони в вакуумі. Сила струму однакова.

За одиницю сили струму приймали силу струму, при якій відрізки таких паралельних провідників довжиною в 1 м взаємодіють з силою 2⋅10−7Н(0.0000002 Н).

Нове визначення

Ідея полягала в тому, що нове визначення повинно базуватись не на створеному людиною артефактах через уявний експеримент, а на фундаментальних фізичних постійних або властивості атомів.

 Отже, нове визначення виражається тільки через одну постійну – заряд електрона.

Нове визначення: засноване на використанні чисельного значення елементарного електричного заряду. Формулювання, що вступила в чинності 20 травня 2019 року, говорить: Ампер, символ А, є одиниця електричного струму в СІ. Вона визначена шляхом фіксації чисельного значення елементарного заряду рівним 1,602 176 634⋅10−19 Кл, коли він виражений одиницею Кл(кулон), яка дорівнює:

1 кулон= 1 ампер · 1 секунда

або

1 ампер=1 кулон/1 секунда

Силу струму вимірюють – амперметрами.  На шкалі позначають буквою А, на схемах позначається в вигляді кола з буквою А всередині.

При вимірі сил струму амперметр включають послідовно з приладом, силу струму якого необхідно виміряти через амперметр проходить весь струм, щоб не чинити додаткового опору в колі, опір амперметра повинен бути малим.

Презентация на тему: » Урок 10 (4 в ІІ темі) Тема: Сила струму. Одиниці сили струму. Вимірювання сили струму.» — Транскрипт:

1

Урок 10 (4 в ІІ темі) Тема: Сила струму. Одиниці сили струму. Вимірювання сили струму.

2

Завдання 1 Накреслити схему електричного кола, яке складається із джерела струму, двох вимикачів і лампочки, яку можна вмикати з двох різних місць.

3

Завдання 2 Накреслити схему електричного кола, яке складається із джерела струму, двох вимикачів і двох лампочок, кожну з яких можна вмикати своїм вимикачем.

4

Перевірочний тест Варіант 1 1.Який вид енергії перетворюється на електричну в джерелі на рисунку? А) механічна Б) внутрішня В) хімічна Г) світлова Варіант2 1.Який вид енергії перетворюється на електричну в джерелі на рисунку? А) механічна Б) внутрішня В) хімічна Г) світлова

5

Варіант 1 2. В якому джерелі струму внутрішня енергія перетворюється на електричну ? А) термоелемент Б) фотоелемент В) акумулятор Г) турбіна Варіант2 2. В якому джерелі струму механічна енергія перетворюється на електричну А) термоелемент Б) фотоелемент В) акумулятор Г) турбіна

6

Варіант 1 3. Джерело, яке після використання запасу енергії розряджається, але цей запас можна відновити А) гальванічний елемент Б) фотоелемент В) акумулятор Г) динамо-машина Варіант2 3. Джерело, яке після використання запасу енергії розряджається, і цей запас не можна відновити А) гальванічний елемент Б) фотоелемент В) акумулятор Г) динамо-машина

7

Варіант 1 4. Джерело струму, яке працює при освітленні А) термоелемент Б) фотоелемент В) акумулятор Г) турбіна Варіант2 4. Джерело, що створює струм за наявності різниці температур А) термоелемент Б) фотоелемент В) акумулятор Г) турбіна

8

Варіант 1 5. Якою цифрою на рисунку позначено джерело струму? Варіант2 5. Якою цифрою на рисунку позначено вимикач?

9

Варіант 1 6. Якою цифрою на рисунку позначено лампочку? Варіант2 6. Якою цифрою на рисунку позначено дзвінок?

10

Варіант 1 7. Якою цифрою на рисунку позначено резистор? Варіант2 7. Якою цифрою на рисунку позначено батарею елементів?

11

Варіант 1 8. Якими цифрами позначені пристрої, що тривалий час підтримують струм в провіднику? Варіант2 8. Якими цифрами позначені споживачі електричної енергії?

12

Варіант 1 9. Як в металах рухаються вільні електрони за відсутності електричного поля? А) хаотично по всьому обємі тіла Б) хаотично, виконуючи невеликі коливання В) в певному напрямі, зберігаючи хаотичний рух Варіант2 9. Як в металах рухаються вільні електрони при наявності електричного поля? А) хаотично по всьому обємі тіла Б) хаотично, виконуючи невеликі коливання В) в певному напрямі, зберігаючи хаотичний рух

13

Варіант Рух яких частинок прийнято за напрям струму? А) рух електронів Б) рух йонів В) рух позитивних зарядів Г) рух негативних зарядів Варіант2 10.Хто є винахідником першого джерела струму? А) Кулон Б) Вольта В) Ампер Г) Джоуль

14

Варіант В якому приладі використовується магнітна дія струму? А) праска Б) електрокипятильник В) дзвінок Г) лампа Варіант2 11. В якому приладі використовується теплова дія струму? А) електромагніт Б) дзвінок В) паяльник Г) акумулятор

15

Варіант Яка дія струму спостерігається в електричній лампі? А) механічна Б) теплова В) магнітна Г) хімічна Варіант2 12. Яка дія струму спостерігається в електродвигуні? А) механічна Б) теплова В) магнітна Г) хімічна

16

Відповіді на тест ВАВБ179 1,2 АВВБ ГГАА682 7,8,9, 10,11 ВБВА Варіант 1 Варіант 2

17

В кінці сьогоднішнього уроку ви будете знати: що таке сила струму в яких одиницях вона вимірюється яким приладом її вимірюють як цим приладом користуватись підготуєтесь до л. р., що буде на наступному уроці.

18

Сила струму Сила струму – це фізична величина, що показує, який заряд проходить через поперечний переріз провідника за одиницю часу.

19

Правила електробезпеки

20

Конспект уроку

22

Завдання:

. Застосування законів Кірхгофа для розрахунків електричних кіл

11. Застосування законів Кірхгофа для
розрахунків електричних кіл
Складним називають розгалужене електричне коло, що
містить довільнечисло джерел і споживачів, яку неможливо звести до
комбінації послідовних іпаралельних
з’єднань.Для розрахунків складного ланцюга застосовують закони
Кірхгофа, прицьому необхідно скласти стільки незалежних рівнянь,
скільки гілок у схемі (m).Спочатку складають рівняння за першим законом Кірхгофа.
Для цьогодовільно задаються напрямками струмів і позначають їх
стрілками. При цьому якщо схема має n вузлів, те можна скласти тільки (n-1) незалежних
рівнянь, тому що рівняння для останнього вузла буде наслідком попередніх. Тому
длякожного вузла, крім останнього, записуємо рівняння: у лівій частині — алгебраїчна
сума струмів (струми, спрямовані до вузла, тобто «втікають» увузол, беруться зі знаком «плюс», а струми, які
спрямовані від вузла, тобто»витікають» з нього — зі знаком
«мінус»), у правій частині — нуль.Інші рівняння складають за другим законом Кірхгофа. Тут
теж требапам’ятати, що незалежні рівняння можна скласти тільки для
тих контурів, які не утворюються в результаті накладення вже розглянутих, тобто
кожний новий контур повинен містити принаймні одну нову гілку, яка не входила в
рівняння, уже складені для інших контурів. Вибирають напрямок обходу контуру,
як правило, за годинниковою стрілкою. Після чого складають рівняння, де в лівій
частині — алгебраїчна сума напруг на всіх опорах контуру, а в правій частині — алгебраїчна
сума ЕРС. При цьому позитивними (зі знаком «плюс») уважають ті струми
й ЕРС, напрямку яких збігаються з напрямком обходу контуру, а негативними, (зі
знаком «мінус») — напрямки яких протилежні напрямку обходу.Розв’язок отриманої системи лінійних алгебраїчних рівнянь
дає значенняструмів у галузях схеми.

Мал. 5. Схема
складного ланцюга

Так, у схемі на мал. 5 три гілки (m=3, тому що
необхідно знайти триструми й скласти для цього три рівняння), два вузли (n=2), два
незалежніконтури.Для вузла 1 рівняння, складене по першому закону
Кірхгофа, буде мативигляд:

Для
вузла 2 рівняння складати нема рації.2 рівняння, що залишилися, складаємо за
другим законом Кірхгофа.Виберемо два незалежні контури (на малюнку 5 позначені
римськимицифрами I, II) і
приймемо їхній обхід за годинниковою стрілкою. Тоді за
другим законом Кірхгофа
одержимо:

Рівняння (13), (14), (15) становлять систему незалежних
лінійнихалгебраїчних рівнянь, розв’язок якої дає значення струмів
у галузях схеми:

Скористаємося методом Гауса. Із третього рівняння
виразимо I3, іздругого I2 й
підставимо їх у перше рівняння.

При відсутності сучасних засобів обчислювальної техніки
розв’язоксистеми з великим числом рівнянь методом Гауса, по
формулах Крамера й т.п. методами лінійної алгебри був досить трудомістким. У
цьому випадку було зручніше скористатися іншими методами розрахунків ланцюгів,
так само заснованими на законах Кірхгофа, але таких, що дозволяють зменшити
число рівнянь у системі – методами контурних струмів, вузлових напруг і ін.

Відео: Вимірювання сили струму. Практичне застосування амперметра. Як це працює? 1

Все підготовлено для вимірювання. Вставляєте в будь-яку з розеток вилку електроприладу, а в іншу розетку, щупи амперметра. Перед вимірами, необхідно перемикачі приладу встановити відповідно до виду струму (змінний чи постійний) і на максимальну межу вимірювання.

Як видно за показниками амперметра, споживаний струм приладу склав 0,25 А. Якщо шкала приладу не дозволяє знімати прямий відлік, як у моєму випадку, то необхідно виконати розрахунок результатів, що дуже незручно. Так як обраний межа вимірювання амперметра 0,5 А, то щоб дізнатися ціну поділки, потрібно 0,5 А розділити на число поділок на шкалі. Для даного амперметра виходить 0,5 / 100 = 0,005 А. Стрілка відхилилася на 50 поділок. Значить потрібно тепер 0,005 50 = 0,25 А.

. Електрорушійна сила і її джерела

2. Електрорушійна сила і її джерела

Для протікання по провідникові постійного струму на
кінцях провідниканеобхідно постійно підтримувати різницю потенціалів
(напругу). Її створюютьтак
звані джерела електрорушійної сили, що одержують
електричну енергію зінших
видів енергії.У ланцюгах постійного струму як джерела електричної
енергіїзастосовуються: електромеханічні генератори,
електрохімічні джерела(гальванічні елементи, акумулятори), фотоелементи й ін.
(мал. 4). Приперетворенні будь-якого виду енергії в електричну в
джерелі відбувається
поділ позитивного й негативного зарядів і утворюється
електрорушійна сила
(ЕРС).Електрорушійна сила (ЕРС) є причиною, що викликає рухелектричних
зарядів, і визначає здатність сторонніх (неелектричних) або
електромагнітних сил викликати електричний
струм
.

Згідно із
законом збереження енергії, кількість електричної енергії WИ ,
отриманої в джерелі,
дорівнює роботі сторонніх або електромагнітних сил,
виконаної в процесі
поділу заряду:

Відношення цієї роботи до величини
розділеного заряду виражає величину
ЕРС

де Ε — ЕРС.
Як і напруга, ЕРС виміряється у вольтах (В). Таким чином, ЕРС 1 Вз’являється,
якщо для розділу 1 Кл електричного заряду виконана робота 1 Дж.Враховуючи
(1), (2) і (3), одержимо вираз енергії джерела:

Wи=A= ЕQIt.            (4)

Електрична
енергія, одержувана в джерелі в одиницю часу, називається

потужністю
джерела
:

тут — енергія джерела, виміряється в джоулях (Дж), — потужністьджерела, виміряється у ватах (Вт).

За якою формулою обчислюється

Розрахунок сили струму по потужності і напрузі в мережі постійного струму

Для розрахунку сили I (струму), треба величину U (напруги) розділити на величину опору.

Розрахунок сили струму по потужності і напрузі:

I = U ? R

Вимірюється в амперах.

Для такого випадку електричну Р (активну потужність) можна порахувати як добуток сили електричного I на величину U.

Формула розрахунку потужності по струму і напрузі:

P = U ? I

Всі компоненти в цих двох формулах характерні для постійного електроструму та їх називають активними.

Виходячи з цих двох формул можна вивести також ще дві формули, за якими можна дізнаватися P:

P = I2 ? R

P = U2 ? R

Однофазні навантаження

В однофазних мережах змінного електроструму необхідно зробити обчислення окремо для Р і Q навантаження, потім треба за допомогою векторного числення їх скласти.

S = P + Q

У скалярному вигляді це буде виглядати так:

S = ?P2 + Q2

В результаті розрахунок P, Q, S має вигляд прямокутного трикутника. Два катета цього трикутника являють собою P і Q складові, а гіпотенуза — їх алгебраїчну суму.

S вимірюється в вольт-амперах (ВА), Q вимірюється в вольт-амперах-реактивних (ВАр), Р вимірюється у ватах (Вт).

Знаючи величини катетів для трикутників, можна розрахувати коефіцієнт потужності (cos ?). Як це зробити, показано на зображенні трикутника.

Розрахунок у трифазній мережі

Змінний I (струм) відрізняється від постійного по всім параметрам, особливо наявністю декількох фаз. Розрахунок P трифазної навантаженні необхідний для правильного визначення характеристик підключається навантаження. Трифазні мережі широко застосовуються у зв’язку з зручністю експлуатації і малими матеріальними витратами.

Трифазні кола можуть з’єднуватися двома способами – зіркою і трикутником. На всіх схемах фази позначають символами А, В, С. Нейтральний провід позначають символом N.

При з’єднанні зіркою розрізняють два виду U (напруги) – фазну і лінійну. Фазне U визначається як U між фазою і нейтральним проводом. Лінійне U визначається як U між двома фазами.

Ці два U пов’язані між собою співвідношенням:

UЛ = UФ ? ?3

Лінійні і фазні електроструму при з’єднанні зіркою дорівнюють один одному: ІЛ = ІФ

Форма розрахунку S при з’єднанні зіркою:

S = SA + SB + SC = 3 ? U ? I

Активна P:

Р = 3 ? Uф ? Іф ? cos?

Реактивна Q:

Q = ?3 ? Uф ? Іф ? sin?.

При з’єднанні трикутником фазна і лінійна U дорівнюють один одному: UЛ = UФ

Лінійний I при з’єднанні трикутником визначається за формулою:

ІЛ = ІФ ? ?3

Формули потужності електричного струму при з’єднанні трикутником:

 • S = 3 ? Ѕф = ?3 ? Uф ? Іф;
 • Р = ?3 ? Uф ? Іф ? cos?;
 • Q = ?3 ? Uф ? Іф ? sin?.

Середня P активної навантаженні

В електричних мережах P вимірюють за допомогою спеціального приладу – ватметра. Схеми підключення знаходяться в залежності від способу підключення навантаження.

При симетричному навантаженні P вимірюється в одній фазі, а одержаний результат множать на три. У разі несиметричного навантаження для вимірювання потрібно три приладу.

Параметри P електромережі або установки є важливими даними електричного приладу. Дані по споживанню P активного типу передаються за певний період часу, тобто передається середня споживана P за розрахунковий період часу.

Підбір номіналу автоматичного вимикача

Автоматичні вимикачі захищають електричні апарати від струмів короткого замикання і перевантажень.

При аварійному режимі вони знеструмлюють захищає ланцюг за допомогою теплового або електромагнітного механізму розчеплення.

Тепловий розчеплювач складається з біметалічної пластини з різними коефіцієнтами теплового розширення. Якщо номінальний струм перевищений, пластина згинається і приводить в дію механізм розчеплення.

У електромагнітного розчіплювача є соленоїд з рухомим сердечником. При перевищенні заданого I, в котушці збільшується електромагнітне поле, сердечник втягується в котушку соленоїда, в результаті чого спрацьовує механізм розчеплення.

Мінімальний I, при якому тепловий розчіплювач повинен спрацювати, встановлюється за допомогою регулювального гвинта.

Струм спрацьовування у електромагнітного розчеплювача при короткому замиканні дорівнює добутку встановленого спрацьовування на номінальний електрострум розчіплювача.

Як правильно вимірювати силу струму.

Для того що б виміряти силу для споживачів постійного струму, необхідно один затиск від амперметра, тестера або мультиметра приєднати до плюсової клеми акумулятора або проводу від блоку живлення або трансформатора, а другий затискач – до дроту, що йде до споживача та після включення режиму вимірювання постійного струму з запасом по верхньому максимальної межі – робити заміри.

Будьте акуратні при розмиканні працює ланцюга виникає дуга, величина якої зростає разом з силою струму.

Для того що б виміряти струм для споживачів підключаються безпосередньо в розетку або до електричного кабелю від домашньої електромережі, вимірювальний прилад переводиться в режим вимірювання змінного струму з запасом по верхній межі. Далі тестер або мультиметр включаються в розрив фазного проводу. Що таке фаза читаємо в цій статті.

Всі роботи необхідно проводити тільки після зняття напруги.

Після того як все готово, включаємо і перевіряємо силу струму. Тільки стежте, що б Ви не стосувалися оголених контактів або проводів.

Погодьтеся, що вище описані методи дуже не зручні і так само небезпечні!

Я вже давно у своїй професійній діяльності електрика користуюся для вимірювання сили струму токоизмерительными кліщами (на зображенні справа). Вони не рідко йдуть в одному корпусі з мультиметром.

Міряти ними просто включаємо і переводимо в режим вимірювання змінного струму, потім розводимо знаходяться зверху вуса і пропускаємо всередину фазний провід, після цього стежимо, щоб вони щільно прилеглими один до одного і проводимо вимірювання.

Як бачите – швидко, просто і можна вимірювати силу струму під напругою даними способом, тільки будьте акуратні не закоротити в електрощиті випадково сусідні дроти.

Тільки пам’ятайте, що для правильного заміру потрібно робити обхват тільки одного фазного проводу, а якщо обхопити цілісний кабель, в якому разом йдуть фаза і нуль – провести вимірювання буде не можливо!

Правила Кірхгофа

У фізиці є всього два закони Кірхгофа. Формулювання першого має наступний вигляд: струм, що входить у вузол ланцюга, дорівнює вихідного струму. Для прикладу слід розглянути схему 1. Вона складається зі споживачів, які є резисторами.

Схема 1. Перший закон Кірхгофа

Струм I1 входить в вузол а. Після нього розподіляється на I2 і I3. Отже, I1 = I2 + I3. З вузла D виходить струм I1, який складається з I2 і I6.

Однак для розрахунку електричних ланцюгів недостатньо першого закону Кірхгофа. Рекомендується використовувати також і другий (схема 2).

Його формулювання наступне: в довільному замкнутому контурі завжди виконується рівність алгебраїчної суми всіх ЕРС і падінь U на кожному елементі резистивного типу. Необхідно відзначити, що е і U є векторними величинами. Їх напрямок вказується за допомогою знаків «+» і «-», які визначаються за таким алгоритмом:

 • Треба зробити вибір напрямку, за яким здійснюється обхід: за годинниковою або проти годинникової стрілки.
 • Здійснити вибір напрямку протікання струмів по ланцюгу.
 • Розставити знаки е: збіг з напрямком — «+», а в іншому випадку — «-».

Фізики рекомендують розглядати будь-який закон на практичному прикладі. На схемі 2 показані наступні елементи: резистор R, джерела живлення з ЕРС Е1 і Е2. Слід зазначити, що r1 і r2 – це внутрішні опори джерел живлення з Е1 і Е2 відповідно.

Схема 2. Другий закон Кірхгофа

На схемі 2 видно, що Е1 спрямована за годинниковою стрілкою, а Е2 – у зворотний бік. Закон запишеться наступним чином: Е1 – Е2 = I1 * r1 – I2 * r2. Щоб виразити величину Е2, слід розглянути праву гілку: Е2 = I2 * r2 + I * R. Таким же чином знаходиться і Е1: Е1 = I1 * r1 + I * R. Струм через резистор R буде дорівнювати алгебраїчній сумі I1 і I2.

Приклад рішення

Для закріплення знань слід перейти до їх практичного застосування. Використовуючи дані на схемі 2, слід обчислити струм, який протікає через резистор R. Крім того, відомо, що I1 в 2 рази більше I2. Потрібно визначити кількість теплоти при наступних параметрах: максимальний струм I і час 5 хвилин.

Рішення здійснюється наступним чином:

 • Загальний струм через R: I = I1 + I2 = 2 * I2 + I2 = 3 * I2.
 • Необхідно розглянути ліву гілку: Е1 = I1 * r1 + I * R = 2 * I2 * r1 + 3 * I2 * R.
 • Скласти рівняння: 12 = 2 * I2 * 0,1 + 3 * I2 * 2.
 • Спростити його: I2 * (2 * 0,1 + 3 * 2) = I2 * (0,2 + 6) = 6,2 * I2 = 12.
 • Вирішити рівність: I2 = 12/6,2 = 1,94 (A).
 • Обчислити шукане значення струму: I = 3 * I2 = 3 * 1,94 = 5,81 (А).
 • Кількість теплоти (t = 5 хвилин = 5 * 60 = 300 секунд): Q =t * R * I2 = 300 * 20 * 33,76 = 202536,6 Дж = 0,2 МДж.

Для перевірки правильності рішення фахівці рекомендують скористатися спеціальними додатками для побудови і розрахунку електричних принципових схем.

Таким чином, спочатку необхідно ознайомитися з основними законами фізики, а потім приступати до розрахунків схем. Також не варто випускати з виду силу струму, оскільки від цього параметра залежить правильність роботи будь-якого пристрою.

Дія електричного струму

Неможливо побачити електрони що рухаються в провіднику або іони в електроліті. Про наявність струму можна судити по явищам які зазвичай викликає електричний струм їх називають діями струму.

Теплова дія струму.

Відомо, що температура провідника підвищується при проходженні через нього струму. У якості таких провідників виступають різні метали або їх сплави, напівметали або напівпровідники, а також електроліти та плазма. Наприклад, при пропусканні через дріт з ніхрому електричного струму відбувається сильне нагрівання.

Шматок дроту нагрівається, коли по ньому протікає електричний струм. Чим більше струм в провіднику, тим більше він нагріється. Довжина нагрітого провідника збільшується.

Хімічна дія струму.

 Хімічна дія проявляється в тому, що при протіканні електричного струму, можуть ініціюватись різні хімічні реакції.  Речовини осідають на електродах – пластинках, опущених в розчин і підключених до джерела струму. Анод при електролізі приєднує до себе аніони, катод – катіони.  Таку дію струму використовують в гальванопластиці для покриття металом деяких поверхонь. Застосовують нікелювання, обміднення, хромування, а, так само, сріблення і золочення поверхонь.

Магнітна дія струму.

При наявності електричного струму в будь-якому провіднику (в твердому, рідкому або газоподібному) спостерігається магнітне поле навколо провідника, тобто провідник зі струмом набуває магнітні властивості. Природа магнітного поля завжди полягає в наявності електричного струму.

Механічна дія струму.

Навколо провідника з електричним струмом виникає магнітне поле. Всі магнітні дії перетворюються в рух. Прикладом служать електричні двигуни, установки, реле та ін.

Дія струму може проявлятись в різній інтенсивності – сильніше або слабше. Інтенсивність залежить від заряду, який приходить по колу в одиницю часу – секунду. Коли вільна заряджена частинка рухається по електричному колі, то виникає переміщення заряду. Чим більше часток перемістилось від одного полюса до іншого, тим більше загальний заряд перенесений частинками. Цей загальний заряд називають кількістю електрики, що проходить через провідник. Чим більша кількість електрики проходить через поперечний переріз провідника в 1 с, тим сильніший струм в провіднику.  

Рейтинг
( Пока оценок нет )
Editor
Editor/ автор статьи

Давно интересуюсь темой. Мне нравится писать о том, в чём разбираюсь.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Профессионал и Ко
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: